Informacje dotyczące geoportalu dla Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA

Geoportal

Geoportal jest wersją demo transgranicznego geoportalu dla Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.
est on wynikiem współpracy projektowej Powiatu Märkisch Oderland (partner wiodący) z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz organizacjami tworzącymi Euroregion - Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" i stowarzyszeniem Mittlere Oder e.V..

Projekt „Platforma online – archiwum współpracy transgranicznej Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA“ jest współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 – 2013.

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej, ukierunkowanej na region, interaktywnej platformy internetowej, która ułatwi dostęp do informacji transgranicznych.
W pierwszym kroku zebrane zostały techniczne, prawne, organizacyjne oraz merytoryczne dane, będące podstawą transgranicznej, bazującej na mapach platformy internetowej. Prezentowana tu wersja demo przedstawia, na wybranych przykładach, miejsca oraz dane kontaktowe partnerów projektów, siedziby jednostek samorządu terytorialnego, turystyczne punkty informacyjne, ośrodki szkoleniowe, jak również położenie wybranych ścieżek rowerowych i wędrownych, porty oraz podział administracyjny terenu i obszary chronione.
Dla wybranych, współfinansowanych ze środków UE projektów, dostępne są obszerniejsze informacje. Ponadto kalendarz informuje o najważniejszych transgranicznych imprezach.

Oferta skierowana jest do wszystkich obywateli, gości, pracowników administracji oraz innych podmiotów, zainteresowanych współpracą polsko-niemiecką. Informacje dostępne są w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.
Partnerzy projektu pracują nad usprawnieniem i uzupełnieniem tej interaktywnej oferty i w tym celu proszą wszystkich użytkowników o czynny udział. Za pomocą formularza kontaktowego możecie Państwo m.in.:

  • Przekazać pozytywną oraz negatywną krytykę,
  • Udzielić wskazówek dot. struktury oraz obsługi geoportalu,
  • Proponować poszerzenie oferty o konkretne informacje,
  • Informować o ważnych imprezach transgranicznych.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i udzielone nam wsparcie!
Seelow / Zielona Góra / Gorzów Wlkp. / Frankfurt (Oder), Lipca 2015

Kontakt Odzew

Rozdzielczość

Aby uzyskać optymalny widok strony internetowej zaleca się minimalną rozdzielczość ekranu o wartości 1440x800px.

Kompatybilność przeglądarek

Przetestowano i zoptymalizowano dla następujących przeglądarek:Chrome
Chrome
Firefix
Firefox
Safari
Safari
Opera
Opera
IE 9+
IE 11

W razie wystąpienia problemów z prezentacją pomóc może aktualizacja do najnowszej wersji przeglądarki.

Licencje

Ikony i przykładowe obrazy tej strony internetowej znajdują się pod adresem Creative Commons Creative Commons Licence (CC BY 3.0 DE).

Teraz jesteś zalogowany!

Ok

Logowanie